Onze Visie


Onze visie
 

Gezondheidscentrum ‘De Lijnwoerd’ wil graag een professionele, gastvrije  en schone omgeving bieden waarin (para)medische professionals optimaal (waar mogelijk) kunnen samenwerken om zo  optimale zorg te leveren aan onze patiënten/cliënten.  
 
Ook samenwerking met andere zorgverleners in de omgeving vinden wij hierbij belangrijk,  indien zij kunnen bijdragen aan de optimale zorg van patiënten of patiëntgroepen.
 
Mensen worden steeds ouder en de zorgkosten lopen snel op.  In onze visie wordt ‘healthy ageing’ een steeds belangrijker aandachtspunt om de zorgkosten in de hand te houden en tegelijk de kwaliteit van leven te verbeteren.  
 
Deze zienswijze behelst niet alleen fysieke curatieve therapie maar gaat over alle aspecten rond body en mind en richt zich dus ook op preventie en kwaliteit van leven.  Dit houdt in dat we onze patiënten informatie, therapie en  lessen aanbieden op een wijze waarbij  ‘healthy ageing’ centraal staat. Het is ons streven om dit aanbod zoveel mogelijk te structureren op en rondom het gezondheidscentrum ‘De Lijnwoerd’.
 
Belangrijk doel rond ‘healthy aging’ is het voorkomen en of goed managen van chronische en/of degeneratieve processen die samenhangen met leeftijd en leefstijl. Het is ons doel om met elkaar een zorg /-preventieaanbod vorm te geven met de (para)medische partners binnen het gezondheidscentrum  ‘de Lijnwoerd’ en in samenwerking met ons (para) medisch netwerk.
 
Logischerwijs zullen we ook kijken bij eventuele nieuwe huurders of zij een aanvulling zijn binnen onze visie.